Kunngjøring om Årsmøte i Miljøringen 16. mars 2017

Årsmøtet avholdes 16. mars 2017 hos NGI, Oslo i forbindelse med årets første temamøte. Sett av datoen!

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å sende minst en person til årsmøtet.

Forslag til Årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet (dvs. innen 16. februar 2017). Forslag sendes på mail til post@miljoringen.no.

 

Programmet for  temamøtet 16. mars er under utarbeidelse!

Comments are closed.