Kunngjøring om årsmøte i Miljøringen 14. mars 2016. Samme dag som temamøtet.

Kjære alle medlemmer av Miljøringen

 

Årsmøtet avholdes 14. mars 2016 hos Multiconsult på Skøyen i forbindelse med årets første temamøte. Sett av datoen!

Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å sende minst en person til årsmøtet.

Forslag til Årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet (dvs innen 15. februar 2016). Forslag sendes på mail til post@miljoringen.no.

 

Programmet for  temamøtet 14. mars er under utarbeidelse!

Comments are closed.