Invitasjon til workshop – FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)»

FoU-prosjektet «Saltstabilisering av kvikkleire (SAK)» skal arrangere workshop den 12. september. De ønsker å invitere bransjen til workshop for å få innspill til hvordan utvikle metoden, og hvordan ulike miljøkonsekvenser bør vektlegges i kost/nytte-vurderinger av saltbrønner i forhold til konvensjonelle sikringsmetoder.

Les mer her: 2019-Invitasjon til SAK-Workshop

Comments are closed.