Ny frist 19. august! Invitasjon til å sende inn «abstracts» til temamøte i Trondheim 28. og 29. oktober

Miljøringen og Vannforeningen vil samarbeide om neste temamøte som blir på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. oktober 2019.   Vi inviterer derfor medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts innen følgende hovedtemaer:

  1. Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter
  2. Vanndirektivet og bruk av veiledere
  3. Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper

Dette er en god anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen og Vannforeningen er spennende fora med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, utdannings- og forskningsmiljøer, entreprenører og laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med oss, så send et «abstract» på cirka 200 ord (max. ½ side) innen 19. august (ny frist) til post@miljoringen.no. Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.  

Vi ser fram til et engasjerende møte med dere i oktober!

Comments are closed.