Invitasjon til å sende inn «abstracts» til Miljøringens temamøte i Hammerfest i juni

Miljøringen vil for første gang arrangere temamøte i Nord-Norge, nærmere bestemt Hammerfest 8. og 9. juni 2017. Vi satser på to faglig inspirerende dager med mange deltakere både fra nord og sør.

Derfor inviterer vi våre medlemmer og andre i fagmiljøet til å sende inn korte abstracts innen følgende temaer:

  1. Sedimenter: Erfaringer fra prosjekter, oppryddinger og utdyping, effekter, FoU
  2. Akuttforurensning og beredskap F. eks. oljevern, oljeforurensning, annen akuttforurensning, gjennomførte tiltak, in situ tiltak
  3. Nordområdene. F.eks. polarforskning, forurenset grunn i nord, PFOS, Svalbard, tiltak, erfaringer, problemløsing

Dette er en gylden anledning til å presentere noe du arbeider med, brenner for eller ønsker å diskutere blant faglige kolleger. Miljøringen er et spennende forum med aktører fra bl.a. rådgivere, myndigheter, tiltakshavere, entreprenører, laboratorier. Foredragene engasjerer fra ulike perspektiver.

Dersom du eller en av dine kolleger arbeider med disse temaene og ønsker å dele kunnskapen med Miljøringen, så send et «abstract» på cirka 200 ord (max. ½ side) innen 24. mars til post@miljoringen.no.

Du vil få beskjed om foredraget ditt er antatt kort tid etter.

Foredragsholdere får fri deltakelse på hele temamøtet og det sosiale arrangementet. Reise og overnatting må dekkes selv.

Vi ser fram til et nytt bra møte i Miljøringen med mange gode foredrag i spennende omgivelser!

Miljøringen har som regel bare en kontaktperson hos medlemsbedriftene sine. Vi ber deg derfor dele denne invitasjonen med de av dine kollegaer som du tror har nytte av den.

Comments are closed.