Info om MILJØRINGENKURS høst 2021

MR-GRUNN-PRØVE og MR-SED-PRØVE. Forhåpentligvis til høsten 2021

Vi krysser fingrene for at prøvetakingskursene kan komme i gang igjen til høsten når vi kan treffes fysisk. Dere får mer info om dette etter hvert.

 

MR-SED-RISIKO. DETTE KURSET MÅ DESSVERRE UTSETTES, SANNSYNLIGVIS TIL JANUAR 2022

Deltakerne får en praktisk innføring i målsetning, oppbygging og praktisk bruk av Miljødirektoratets risikoveileder for forurenset sediment (M-409/2015). Kursprogrammet er utformet i samråd med Miljødirektoratet. Kurset er kompetansegivende, og deltakerbevis vil bli utstedt av Miljøringen.

 

Comments are closed.