Foredragene fra seminaret for Vannforeningen og Miljøringen er på plass

Vi vil takke 131 deltakere inklusiv 25 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om

  • Vannforskriften og bruk av veiledere
  • Gruveavfall og andre industrietterlatenskaper
  • Miljøutfordringer i infrastrukturprosjekter

Ikke minst takk til seminarets programkomité som besto av

Vannforeningen:  Solvår Reiten, Statens Vegvesen; Sissel Ranneklev, NIVA; Hanne Kvitsand, Sintef
Miljøringen: Morten Jartun, NIVA; Camilla Østerlie Borgersen, Trondheim kommune; Silje Røysland, Multiconsult

 

Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

 

Velkommen igjen på kurs eller seminar!

Comments are closed.