Foredragene for temamøtet 6.-7. mars hos Miljødirektoratet ligger på «Arkiv»

Vi vil takke 113 deltakere inklusiv 22 foredragsholdere for et engasjerende temamøte om «PFAS» og «Bærekraft og klimatilpasning».

Ikke minst takk til programkomiteen vår som denne gang besto av styremedlemmene Kristin Kaasa (NRC Norge), Paul Cappelen (NGI)  og Silje Røisland (Multiconsult).

Presentasjonene ligger under “Arkiv”, som ligger på menylinjen helt til høyre. Her finner du også presentasjonene fra tidligere temamøter holdt av Miljøringen.

Comments are closed.