Byggavfallskonferansen 28. og 29. januar 2015 – Oslo Kongressenter

Undertittelen på konferansen er Sortering og avfallsbehandling. Hvilke rammebetingelser får vi i fremtiden? Er 100 % kildesortering på byggeplass mulig og ønskelig? Hvordan skal de ulike aktørene forholde seg til kravet om E-deklarering av farlig avfall som nå kommer? Hvordan skal avfallet etter brann- og vannskader kartlegges og håndteres? Hvordan ble avfallet fra verdens mest miljøvennlige kjøpesenter håndtert? Dette er bare noen av spørsmålene som konferansens foredragsholdere skal besvare. Vi håper at du blir med og møter engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere og kollegaer fra hele landet på Byggavfallskonferansen 2015.

Byggavfallskonferansen er den viktigste møteplassen for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for ansatte i privat og offentlig sektor som jobber med byggavfall. Byggavfallskonferansen 2015 er den syvende i rekken. Vi forventer rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles til to lærerike dager i Oslo Kongressenter.

Arrangører: Miljødirektoratet, BNL, NGU, RENAS, Norsk Gjenvinning AS, NELFO, RIF, NKF og COWI AS.

Les mer her.

Comments are closed.