VI UTVIDER TIL TO KURS – både onsdag 29. og torsdag 30. april: 1-dagskurs i praktisk bruk av Miljødirektoratets risiko- og klassifiseringsveiledere for forurenset sediment

Grunnet god respons utvider vi til to endagskurs! Fullt 29.april. Ledige plasser 30. april.

Miljøringen inviterer medlemmer og andre interesserte til kurset MR-RISS:
1-dagskurs i praktisk brukav Miljødirektoratets risiko- og klassifiseringsveiledere for forurenset sediment 

Kurs 1: Onsdag 29. april 2015 (fullt)
Kurs 2: Torsdag 30. april 2015 (ledige plasser)

Kurssted er NGI, Sognsveien 72 ved Ullevål Stadion, Oslo. 

Kurset vil gi deltakerne en praktisk innføring i målsetning, oppbygging og praktisk bruk av Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-2802/2011). Undervisningen vil skje som kombinasjon av korte forelesninger med eksempler på bruk av veileder og regneverktøy og eget arbeid med bruk av regneverktøyet på data fra konkrete problemområder. 

To meget godt kvalifiserte foredragsholdere, Gijs Breedveld  fra NGI og Torgeir Bakke fra NIVA, vil stå for gjennomføringen av kurset. Kursprogrammet er utformet i samråd med Miljødirektoratet og ble avholdt med gode tilbakemeldinger to ganger i 2013. Kurset anses å være kompetansegivende og deltakerbevis vil bli utstedt av Miljøringen. Miljøringen avholder dette kurset annet hvert år. 

For å få gitt best mulig veiledning, er det kun plass til 30 deltakere. Så det er lurt å være raskt ute med påmelding!

Du finner mer info i 2015 Invitasjon til MR-RISS, kurs i sedimentveilederne 

Velkommen på kurs. Vi er klar for din påmelding!

Comments are closed.