Vi ønsker Perpetuum AS velkommen til Miljøringen!

Her forteller Perpetuum AS litt om seg selv:

Perpetuum-gruppen

Perpetuum-gruppen er Nord-Norges største privateide avfallsaktør. Vi tilbyr våre tjenester innenfor farlig avfall og industritjenester, næringsavfall og avfall fra olje- og gassindustrien. Vi har vårt hovednedslagsfelt i nordre Nordland, Troms og Finnmark. Gjennom tett samarbeid med andre aktører i sør, kan vi likevel tilby landsdekkende avfallstjenester.

Perpetuum-konsernet er delt inn i tre forretningsområder:

  • Næringsavfall
  • Farlig Avfall og industritjenester
  • Deponi

Nøkkeltall (2013):

  • Omsetning kr 151 millioner
  • 63 ansatte fordelt på fire selskaper
  • Avdelinger i Harstad, Salangen, Tromsø og Kirkenes

Vår visjon

Perpetuum skal være næringslivets foretrukne totalleverandør av miljøriktige avfallstjenester i nordområdene.

Vi tar ansvar for miljøet

Vi har et gjennomgående fokus på miljø. Vi prioriterer gjenbruk og gjenvinning av energi og materialer. Vi har også stort fokus på arbeidsmiljø. En sterk bevissthet på HMS og kvalitetssikring i alle ledd av både tjenestelinjer og egen organisasjon, er noe som kommer både våre ansatte, våre kunder og miljøet til gode.

Beate Stormo
Perpetuum Circuli AS
Salgs- og markedsleder
93011550

Comments are closed.