Velkommen til to nye medlemmer: STIM AS og Nordisk Vannteknikk AS!

Stim AS utfører lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser samt en rekke øvrige tjenester knyttet til overvåking og undersøkelse av det marine miljø. STIM sine marinbiologer, taksonomer og økotoksikologer utgjør et ledende fagmiljø, og leverer tjenester til havbruksnæringen langs hele kysten, så vel som til industri, offshore petroleum, fylker og kommuner.

Miljøringens kontaktperson i STIM AS er Kristin Hatlen.

 

Nordisk Vannteknikk AS leverer renseløsninger både til industri og entreprenørvirksomhet. Vår lange erfaring med vannbehandling har en bredde som gjør at vi dekker de fleste bransjer, både innen matvareproduksjon, mekanisk industri, entreprenørvirksomhet, deponier, farlig avfall, PFOS, forurenset jord, vaskehaller etc.

Rent vann er selve essensen innen bærekraft. Gjenvinning og resirkulering av vann er vår viktigste oppgave, og det er drivkraften i hele vår virksomhet, i hver eneste prosess, hver eneste dag.

Miljøringens kontaktperson i Nordisk Vannteknikk AS er Vigdis Haugen Nilsen.

Comments are closed.