Få plasser igjen! Velkommen til NORDROCS 2018 i Danmark/Helsingør – 7th Joint Nordic Meeting on Remediation of Contaminated Sites

Registreringen til NORDROCS-konferansen 3.-6. september er nå åpen – klikk her for direkte påmelding. Merk at det er en rimeligere ”early bird”-pris fram til 15.mai 2018.

Foreløpig program er nå tilgjengelig via konferansens nettside, hvor du også kan kikke på programmet til to mini-kurs (short courses) og to ekskursjoner (technical tours) som tilbys henholdsvis før og etter selve konferansen.

Målet for NORDROCS er å ta opp temaer innen undersøkelser og risikohåndtering av forurenset grunn og forurensede sedimenter i Norden. Konferansen legger til rette for nettverksbygging og informasjonsutveksling gjennom presentasjoner av forskningsprosjekter og prosjekterfaringer. Konferansens målgruppe er rådgivere, forskere, myndigheter, entreprenører, tiltakshavere og andre som er interessert i forurenset grunn og forurensede sedimenter.

Besøk gjerne NORDROCS’ hjemmeside for oppdateringer: www.nordrocs.org

 

Comments are closed.