Velkommen til 8 nye medlemsbedrifter

Siden nyttår har Miljøringen fått 8 nye medlemmer. Det gjelder  

AF Decom, Tromsø kommune, Glencore Nikkelverk AS, Arendal kommune, UnionConsult AS, Fylkesmannen i Rogaland, Ringsaker kommune og Matriks AS.

Vi er kjempefornøyd og håper at medlemsskapet vil svare til forventningene deres. Velkommen til dere alle!

Comments are closed.