Veileder M-608 “Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota”; oppdaterte verdier må brukes i risikovurdering av forurenset sediment

I 2020 ble klassegrenser og grenseverdier for noen stoffer i veileder M-608 “Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota- revidert 30.10.2020” oppdatert og rettet opp. Endringene står i teksten i veilederen. Som følge av dette skal også veileder M-409 “Risikovurdering av forurenset sediment” og tilhørende risikovurderingsverktøy M-1489/2019 oppdateres. Inntil det er gjort må de nye grenseverdiene og klassegrensene fra M-608 legges inn manuelt i risikovurderingsverktøyet.

Link til veilederne her:

M-409 Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

 

Comments are closed.