Veileder M-608 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»; oppdaterte verdier må brukes i risikovurdering av forurenset sediment

I 2020 ble klassegrenser og grenseverdier for noen stoffer i veileder M-608 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota- revidert 30.10.2020» oppdatert og rettet opp. Endringene står i teksten i veilederen. Som følge av dette skal også veileder M-409 «Risikovurdering av forurenset sediment» og tilhørende risikovurderingsverktøy M-1489/2019 oppdateres. Inntil det er gjort må de nye grenseverdiene og klassegrensene fra M-608 legges inn manuelt i risikovurderingsverktøyet.

Link til veilederne her:

M-409 Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

M-608 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

 

Comments are closed.