Vårens studentstipend gikk til Anna Olsson!

Anna Olsson studerer miljøvitenskap ved Universitetet i Lund i Sverige. Hun har innledet samarbeid med Universitetet i Svalbard, UNIS, og masteroppgaven fokuserer på forurensning fra lokale aktiviteter på Svalbard. Undersøkelsen vil inkludere miljøgifter som siloksaner og bromerte og fluorerte forbindelser med sammenlikninger mellom de norske og russiske bosetningene. Stipendet vil bli brukt til utgifter i forbindelse med feltarbeidet som starter opp sommer/høst 2015.

Stipendet er på 10 000 kr. Gratulerer, Anna! Vi gleder oss til å høre om hva du finner ut.

Vi fikk inn tilsammen 9 gode søknader denne våren. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven dere også.

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.