Vannforeningens fagtreff mandag 9. mars

Salg av fosfor – vannbransjens fremtidige inntektskilde?

Fosfor er en avgrenset ressurs som det kan bli mer krevende å få tilgang på framover. EU har ført opp fosfat som en kritisk råvare. Mange land arbeider med å etablere fosforplattformer, det vil si organ eller fora som arbeider med dette spørsmålet ut fra mål om å ombruke fosfor bedre enn i dag. I Norge har Miljødirektoratet, sammen med Norsk Vann, Avfall Norge og andre, utarbeidet en anbefaling om etablering av en norsk fosforplattform. 

Fagtreffet vil presentere viktige elementer i det arbeidet som gjøres for Klima- og miljødepartementet, og diskutere de aktiviteter som vil følge av dette, fra myndighetenes side og hos berørte aktører.

Les mer om programmet ved å følge linken nedenfor, eller gå inn på www.vannforeningen.no og velg fagtreff.

Program

Fagtreff er gratis og åpent for alle. Nytt av året er at vi ønsker påmelding, grunnet svært stor deltagelse på enkelte fagtreff.

Tid: Mandag 9. mars kl 1200-1530
Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 6, Oslo
Velkommen!

Vi minner også om Generalforsamling i Norsk vannforening

Norsk vannforening avholder generalforsamling den 15. april på Louise, Stranden 3, Oslo kl 16:00.

Generalforsamlingen arrangeres som en forlengelse av seminaret Vannmiljø og overvåking – Lange tidsserier – hvorfor er disse viktige.

Vi ber om at saker som ønskes behandles på generalforsamlingen er sekretariatet i hende innen 18. mars.
Innkalling og årsberetning sendes medlemmer senest 3 uker før generalforsamling.

Har du forslag til nye kandidater til styret kan du sende en e-post til leder av valgkomiteen Dag Rosland: dag.rosland@miljodir.no

Innkalling og saksdokumenter blir lagt ut på nettsidene fortløpende.
Kun medlemmer av Norsk vannforening har stemmerett.

Følg Norsk vannforening på facebook.

Vennlig hilsen
Norsk vannforening

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Norsk vannforening
post@vannforeningen.no
www.vannforeningen.no
Tlf: 22 94 75 00  

Comments are closed.