Til info. Endringer i faktaark M-1243

Miljødirektoratet har nå publisert endringer i faktaark M-1243, om disponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mer informasjon om dette, samt oppdatert faktaark, finner dere her:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord–og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/

 

Med hilsen
Gunnhild Preus-Olsen
seniorrådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning

Miljødirektoratet

Comments are closed.