Steinar Sæland er ny styreleder i Miljøringen

Steinar Sæland overtok etter Jens Laugesen som etter å ha sittet i Miljøringens styre i 6 år, takket for seg. Miljøringen takker Jens for godt samarbeid og hans alltid positive ledelse. Steinar har også sittet i Miljøringens styre i flere år og er en verdig arvtaker. Årsmøtet ble avholdt 24. mars 2015. Miljøringen oppfordrer sine medlemmer til å delta på årsmøtet. Der har du en ypperlig anledning til å gi innspill og være med å stake ut kursen fremover for Miljøringens arbeid.

Du kan lese mer om årsmøtet i årsmøtereferatet, om det nye styret, handlingsplanen for 2015, budsjettet for 2015 og Årsberetningen for 2014.

 

Comments are closed.