Skjørten Massemottak åpner i Askim 1. mars

Kunngjøring fra vårt medlem Norsk Gjenvinning m3 AS: 

Norsk Gjenvinning m3 driver deponier for forurensede masser flere steder på Østlandet. 1. mars åpner vårt neste mottak: Skjørten Massemottak i Askim.

Skjørten Massemottak er et inert deponi hvor vi blant annet vil kunne ta inn lettere forurensede gravemasser i tillegg til ren og lett forurenset betong. Massene blir benyttet til å lage nye landbruksarealer av et område som i dag ikke er utnyttbart. Beliggenheten passer godt for prosjekter i Oslo, Follo og Østfold.

 

 

Comments are closed.