Seabed solutions er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen. Atle Karlsvik er Miljøringens kontaktperson for Seabed Solutions. Han kan fortelle dette om virksomheten:

«Seabed Solutions er en teknologidrevet leverandør av tids-og kostnadseffektive miljømudringsprosjekter.

Gjennom bruk av operasjonell erfaring og kompetanse opparbeidet gjennom tiår med krevende prosjekter og kunder i offshoremarkedet tilbyr selskapet en unik kompetanse som vil sikre god planlegging, gjennomføring og avslutning av miljømudringsprosjekter.

Seabed Solutions vil også være en leverandør av mudringsprosjekter til kunder innen olje & gass, fornybar energi samt andre segment med en klar miljøprofil, der klare teknologiske og operasjonelle synergier kan realiseres.

Seabed Solutions (tidligere Seabed Constructor) ble etablert i 2015 av et team med lang erfaring og tung kompetanse innen design, bygging, modifikasjon og operasjon av ulike mudringsfarkoster på havbunnen, særlig rettet mot oljeindustrien.

Gjennom overtakelsen av utstyrsparken til selskapet Seabed Services i 2016 besitter Seabed Solutions nå spesialutviklet og unik teknologi innen miljømudring som er blant de ledende på markedet. Selskapet har kompetansepersonell og utstyr som er tilpasset til å operere innen flere markeder. Videre innehar Seabed Solutions den nødvendige teknologiske kompetansen til å oppgradere, utvikle og operere utstyr, basert på den teknologi, de erfaringer og det nettverk selskapet besitter.

Selskapet er organisert med en mindre stab faste ansatte som kombineres med en fast «pool» av innleiepersonell til prosjekter med bred erfaring fra flere typer mudringsoperasjoner.»

Comments are closed.