Presentasjoner fra webinar “Massetipper og deponier – nå og fremover”

Presentasjonene fra webinaret “Massetipper og deponier – nå og fremover” som ble arrangert den 7. september ligger nå under “Arkiv” – “Presentasjoner fra webinarer/temamøter 2020-2021”.

Miljøringen ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for gode innlegg og spørsmål!

Comments are closed.