Presentasjoner fra webinar «Massetipper og deponier – nå og fremover»

Presentasjonene fra webinaret «Massetipper og deponier – nå og fremover» som ble arrangert den 7. september ligger nå under «Arkiv» – «Presentasjoner fra webinarer/temamøter 2020-2021».

Miljøringen ønsker å takke alle foredragsholdere og deltakere for gode innlegg og spørsmål!

Comments are closed.