Presentasjonene fra temamøtet «Massehåndtering/overvåking» finner du under arkiv

Miljøringen takker foredragsholdere og deltakere for et engasjerende temamøte. Det var godt besøkt både fysisk hos Miljødirektoratet og digitalt.  Totalt hadde vi 116 deltakere. 

Neste temamøte er planlagt 16. og 17. mars 2022 hos Miljødirektoratet.

Comments are closed.