Premium Green Technologies Norway AS er blitt medlem av Miljøringen

Vi ønsker dem hjertelig velkommen! Du kan lese mer om selskapet her.

Karl Dietrichs, som er seniorrådgiver for Operative tiltak, er vår kontaktperson i Premium Green Technologies Norway AS. Han forteller:

«Selskapet som ble etablert i 2015, har det for øye å selge Bioremideringsproduktet Oil Spill Eater II (OSE II). Et amerikansk produkt som utelukkende stimulerer naturlig bakterieflora i vann, sjøvann, grunnvann og grunnmasser. Det ble raskt behov for en operativ tjeneste som ble etablert senhøsten 2015. Selskapet er allerede i gang med å bruke produktet, etter godkjenning gitt av Miljødirektoratet. Vi har 24.timers operativ beredskap. Selskapet har inngått intensjonsavtale med to IUA regioner om strategisk gjensidig samarbeid i.f.m innlands akutte forurensninger.

Se vår hjemmeside www.pgtn.no for ytterligere informasjon».

 

 

Comments are closed.