Oppdatert regneverktøy for risikovurdering av forurenset sjøbunn

På Miljødirektoratets hjemmeside finner dere nå oppdatert regneverktøy for risikovurdering av forurenset sjøbunn. Bruk følgende link for å komme direkte til regnearket:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/april-2020/risikovurdering-av-forurenset-sediment–regneark/

 

Comments are closed.