Oppdatert faktaark M-14 om gjenbruk av betong

I påvente av at forskriftsforslaget for gjenbruk og sanering av betongavfall skal vurderes av departementene før det sendes på høring, så er nå faktaarket M-14 oppdatert i tråd med vårt forslag til forskrift. Faktaarket speiler Miljødirektoratets syn på når betong kan gjenvinnes uten tillatelse.

http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M14/M14.pdf

Med hilsen
Vanja Alling
seniorrådgiver, seksjonen for avfall og grunnforurensing

Miljødirektoratet

Comments are closed.