Ny versjon: Veileder for utarbeidelse av tilstandsrapport for industriområder (M-630/2016).  

Miljødirektoratet har akkurat publisert en revidert utgave av veileder for utarbeidelse av tilstandsrapport for industriområder (M-630/2016).  

Link til revidert veileder: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/November-2016/Tilstandsrapport-for-industriomrader/

 

 

Med hilsen
Helga Lassen Bue
Senioringeniør, Industriseksjonen
Miljødirektoratet 

Comments are closed.