Ny frist 15. oktober! Miljøringenprisen 2021. Vi inviterer til nominering av kandidatprosjekt!

Vi fikk inn kun to kandidatprosjekter innen fristen. Disse var gode, men vi ønsker oss likevel noen flere kandidater for å gjenspeile mangfoldet i arbeidet Miljøringens medlemmer utfører.  Vi utsetter dermed fristen til 15. oktober 2021.

Som de fleste har fått med seg, tildeler vi nå prisen til PROSJEKTER, slik at ikke bare enkeltpersoner, men også prosjektgrupper og grupperinger i selskaper kan vinne Miljøringenprisen.

Vi ønsker å hedre prosjekter som kan løse en miljøfaglig utfordring på en innovativ, miljøvennlig, kostnadseffektiv, bærekraftig og/eller kvalitetsmessig bedre måte. Det vil være en fordel at prosjektet reduserer miljøfotavtrykket og/eller miljøbelastningen til en konkret oppgave eller tiltak. Den miljøfaglige problemstillingen kan være knyttet til løsninger innen

  • Miljøovervåkning
  • Miljøkartlegging
  • Tiltaksforbedring
  • Risikovurdering eller
  • Forskning/utvikling/innovasjon

Det er en fordel at deler eller hele løsningen skal kunne gjentas og sikre en forbedring av det miljøfaglige arbeidet. I tillegg må minimum en deltaker i prosjektet være fra en medlemsbedrift. Prosjektet må være pågående eller ferdigstilt i løpet av det siste året.

Vinnerprosjektet vil få Miljøringenprisen (gullspade-statuett) samt 40 000 kr, som tildeles en veldedig organisasjon som vinnerne selv får velge. (Les om fjorårets vinner her).

Alle kandidatprosjekter bes sende en prosjektbeskrivelse der prosjektets tittel, formål, metode og resultat fremgår. Det må fremgå av prosjektbeskrivelsen hvorfor prosjektet kvalifiserer til å vinne prisen. Bruk maks 10 ppt-slides og/eller 1 A4-side med tekst og/eller 1 minutt film til å overbevise. Legg også med kontaktinfo på prosjektets kontaktperson, prosjektdeltagere/selskap og når prosjektet ble eller er planlagt ferdig.

Du kan også nominere andres prosjekter ved å gi en god begrunnelse.  Miljøringen vil da informere kontaktpersonen for prosjektet og be om ytterligere informasjon om prosjektet.

Nomineringen sendes til  post@miljoringen.no innen 15. oktober 2021. NY FRIST

Comments are closed.