Ønsker du å jobbe som miljørådgiver innenfor forurenset grunn, dvs. prøveta grunnen i bygge- og graveprosjekter, vurdere analyseresultater, veilede om massehåndtering via tiltaksplaner, samt følge opp massehåndtering på forurenset grunn? Da er kanskje dette noe for deg: