NB Viktig nyhetsbrev fra Miljødirektoratet – 29.06.2020.

Innføring i ny veiledning på forurenset grunn.

Dagens veiledning om forurenset grunn er oppstykket og delvis utdatert. Miljødirektoratet er derfor i gang med å oppdatere veiledningsmaterialet. Les mer her:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/juni-2020/innforing-i-ny-veiledning-pa-forurenset-grunn/

Comments are closed.