Miljøringens studentstipend for 2014 gikk til Tiril Klunderud (UiB) og Katharina Halbach (NTNU)!

Stipendvinnerne ha fått 10 000 kr hver.

Tiril Klunderud studerer ved Universitetet i Bergen. Hun tar mastergrad i biolog med retning Miljøtoksikologi. Masteroppgaven vil ta for seg problematikken knyttet til mikroplastforurensning langs kysten på Svalbard gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Tromsø. 

Katharina Halbach er student på det internasjonale masterprogrammet Environmental Toxicolgy and Chemistry ved NTNU. Masteroppgaven heter «Study of mercury, sulfur and natural organic matter in Arctic soil». I denne forbindelse ønsker hun å reise til «12th International Conference on Mercury as a Global Pullutant» i Jeju, Korea juni 2015.

Gratulerer begge to! Vi gleder oss til å høre om hva dere finner ut.

Vi fikk inn tilsammen 7 søknader. Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.