Miljøringenprisen 2016  er tildelt Marianne Langedal, Trondheim kommune

Miljøringenprisen, som er et reisestipend på 25 000 kr, ble tildelt Marianne Langedal (via Skype) på temamøtet på Hamar i dag.

marianne Langedal

Styrets begrunnelse er følgende:

Marianne har bidratt til at Trondheim er en foregangskommune i arbeidet med forurenset grunn og sjøbunn: Allerede i 2002 ble en plan for håndtering av forurenset grunn vedtatt politisk. Riktig håndtering av forurensede masser er en viktig samfunnsoppgave som kommunene er satt til å forvalte blant annet for å hindre spredning av miljøgifter som kan være skadelige for helse og miljø. Derfor er det også viktig med et politisk vedtak som sikrer at arbeidet med forurenset grunn er en prioritert oppgave i kommunen slik at det blir satt av tilstrekkelig med tid og ressurser til arbeidet.  Marianne (og Trondheim kommune) er derfor en god rollemodell for andre kommuner når det gjelder håndtering av forurenset grunn. Miljøringen takker Marianne for innsatsen ved å gi henne Miljøringenprisen for 2016.

Gratulerer, Marianne!

 

Utvelgelsen ble foretatt av det forrige styret i Miljøringen.

Comments are closed.