Miljøringenprisen 2015 gikk til Per-Erik Schulze!

Etter innkomne forslag blant Miljøringens medlemmer har Miljøringens styre beslutta og tildele Miljøringenprisen 2015 til fagrådgiver innen marinbiologi og forurensning i Naturvernforbundet, Per-Erik Schulze. Per-Erik Schulze har allerede en lang løpebane bak seg innen miljøbevegelsen. Han begynte i Natur og Ungdom i 1987 som ung aktivist for å redde Kragerøbanen fra nedleggelse og fortsatte som tønnegraver og giftjeger. Seinere har han i forbindelse utdannelse drevet som feltbiolog og er nå moden fagrådgiver i Naturvernforbundet. 

Schulze har med soliPer-Erik Schulze MR-prisen 2015 P1020323[uaKT]d grunnlag i marinbiologi fra James Cook University i Australia og Universitetet i Oslo, samt et usedvanlig og bredt miljøengasjement, blitt en autoritet med stor faglig tyngde på svært mange miljørelaterte fagområder. 

I Naturvernforbundet er Schulze fagrådgiver innen marinbiologi og forurensning. Han arbeider med miljøgifter og produktsikkerhet og har stor kunnskap om mange typer forurensning, mikroplast og avfall. Han er også engasjert i kystsonesaker med tyvfiske, marine bevaringsområder, naturtypekartlegging og utbygging i strandsonen. 

Per-Erik Schulze blir gjenbrukt. Han lar seg engasjere og hentes inn til faggrupper om viktige miljøutfordringer. Blant annet kan det nevnes at han ledet giftkampanjetoktene til Naturvernforbundet i 1998 og 1999, og 2007- 2011. Han satt i Miljøgiftutvalget som i 2010 leverte NOU-en ”Et Norge uten miljøgifter”. Han er dessuten med i Miljødirektoratets nasjonale konsultasjonsgruppe for opprydning i forurenset sjøbunn. 

Per-Erik Schulze har en stemme som blir lyttet til og som blir referert. Han har god evne til å formidle viktige miljøbudskap i mange media, og han presenterer budskapene med stor troverdighet og til påminnelse for oss alle. Han driver blant annet Naturvernforbundets blogg «Levende Kyst – Rikt hav» og har vært med å bygge opp Naturvernforbundets Miljøjuss-side. 

Miljøringen hedrer Per-Erik Schulze for hans innsikt og innsats. Miljøringen verdsetter også at han i årene framover forhåpentlig vil fortsette å inspirere til miljøinnsats generelt, og innen forurenset grunn og sedimenter spesielt.

Miljøringenprisen er et reisestipend på 25 000 kr og ble overrakt på Miljøringens temamøte på Fornebu 2. juni 2015. Les mer om Miljøringenprisen.

 

Prisen er allerede blitt lagt merke til:

 

 

Steinar Sæland, Multiconsult AS, styreleder i Miljøringen

 

 

 

 

Comments are closed.