Marianne Olsen er tildelt Miljøringenprisen for 2017!

Marianne Olsen, som i dag er forskningsleder ved seksjon for marin forurensning i NIVA, ble tildelt Miljøringenprisen 2017 på temamøtet vårt 8. og 9. november 2017. Formålet med prisen er å påskjønne en person som gjennom sin aktivitet har satt fagområdet forurenset grunn og sedimenter i fokus på en positiv måte. Hun var foreslått eksternt og ble innstilt av Miljøringens styre til å motta prisen med følgende begrunnelse:

En glad prisvinner, Marianne Olsen, sammen med styreleder i Miljøringen, Morten Jartun

«Marianne har bidratt til et kunnskapsløft innenfor marin forurensning og har engasjert seg med entusiasme innenfor industri, forvaltning og forskning i flere år. Hun har vært svært sentral i utarbeiding av miljørisikovurderinger, konsekvensutredninger og livsløpsanalyser blant annet i sammenheng med akutt forurensning fra både offshore og landbasert aktivitet. I den senere tid har hun også vært svært sentral i forskningsutviklingen innenfor mikroplast. Marianne er en faglig dyktig biolog, leder og motivator, og hun har vært aktiv i involvering av interessenter og kommunikasjon både til det faglige miljøet og til øvrig publikum. Marianne får glimrende skussmål fra sine oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger. Miljøringen er stolt av å kunne tildele Marianne Olsen Miljøringenprisen for 2017. Det er høyst fortjent».

Prisen er for tiden et reisestipend på kr. 25 000 og er tidligere tildelt Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013, Ola Bruskeland i 2014, Per Erik Schulze i 2015 og Marianne Langedal i 2016.

Comments are closed.