Ledige stillinger hos Miljødirektoratet

Har du erfaring fra nyttiggjøring av avfall, avfallsbehandling eller marin forsøpling? Seksjon for avfall og grunnforurensning har tre ledige stillinger (1 fast og to vikariater). Søknadsfrist er 17. januar. Les mer på

http://www.miljodirektoratet.no/no/Om-Miljodirektoratet/Ledige-stillinger/

Comments are closed.