Jakob Bonnevie Cyvin og Andreas Bilke er tildelt Miljøringens studentstipend for 2019

Jakob Bonnevie Cyvin og Andreas Brilke, begge mastergradstudenter ved NMBU, er tildelt årets studentstipend på henholdsvis 20 000 kr og 10 000 kr!

Jakob Bonnevie Cyvin holder på med mastergrad innen «Miljøgifter og Økotoksikologi», og oppgavens tittel er Mikroplast i Polychaeter, Oweniida fra norsk Kontinentalsokkel og Barentshavet. Jakob ønsker å bruke stipendet til å besøke et anerkjent fagmiljø i Stockholm med høy kompetanse på opptak mellom sedimenter og bentiske organismer. Han ønsker også å delta på SETAC North America 40th Annual Meeting i Toronto der forskjellige miljøkjemiske problemstillinger relevante for mikroplast som en potensiell miljøgift er i fokus. Jakob håper å kunne gi en poster- eller paperpresentasjon av arbeidet sitt på konferansen. 

Andreas Brilke holder på med mastergrad innen «Jord og Miljø», og tittel på oppgaven er Hva skjer med mikroplast i kompost og jord? Prosjektet skal undersøke hvordan forskjellige typer plast brytes ned i jord og kompost og om noen av dem mineraliseres helt. Oppgaven vil være tilknyttet forskningen på mikroplast ved NIBIO i Ås. Andreas ønsker å bruke stipendet til et besøk ved forskningsinstituttet Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) i Berlin som har både banebrytende kunnskap om mikroplast og presist utstyr. 

Gratulerer til Jakob og Andreas og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere, sannsynligvis på et av våre temamøter.

Vi fikk inn tilsammen 4 gode søknader for 2019. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som også søkte. Vi minner om mulighetene til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2020.

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.