Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjon på neste temamøte

Kjære Miljøringen-venner 

Onsdag 16. – torsdag 17. mars 2022 arrangerer Miljøringen et temamøte/webinar i Miljødirektoratet sine lokaler i Oslo, med hovedtema «Risikovurdering og tiltaksbehov».

Del 1 vil fokusere på arbeid og problemstillinger knyttet til risikovurdering av forurenset sediment og tiltaksbehov opp mot vannforskriften, kost-/nytteperspektiv og rekontaminering etc. som avgjør både omfang av kartlegging, teknologi/modellutvikling og tiltaksløsninger. Del 2 vil fokusere på risikovurdering og tiltaksbehov på land knyttet til spredning og andre forhold, og hvordan teknologi kan bidra til bedre forståelse.

Vi inviterer dere herved til å sende inn forslag til presentasjon om disse temaene. Vi oppfordrer konsulenter, tiltakshavere, myndigheter, entreprenører og andre til å bidra med problemstillinger.

Hvis du ønsker å presentere, send e-post til Miljøringen med følgende informasjon: 

  1. Tittel (behøver ikke være endelig)
  2. Stikkord om tematikk, ikke noe langt sammendrag nødvendig
  3. Foredragsholder, firma

Presentasjonene vil få 25 minutter til rådighet inkludert presentasjon, spørsmål og bytte til neste foredragsholder. Vi foretrekker at foredragsholderne møter fysisk for å holde presentasjon.

Vi fortsetter forsøket med å møtes fysisk! Møtet vil også streames.

Frist for å sende inn tittel/stikkord: TIRSDAG 1. FEBRUAR 2022 kl. 12.

Comments are closed.