Invitasjon til å sende inn forslag til presentasjon på Miljøringens temamøte «Massehåndtering og overvåkning»

Kjære Miljøringen-venner 

Onsdag 17. – torsdag 18. november 2021 arrangerer Miljøringen et seminar med hovedtema «Massehåndtering og overvåking». Vi inviterer dere herved til å sende inn forslag til presentasjon om disse temaene.

Hvis du ønsker å presentere, send e-post til post@miljoringen.no med følgende informasjon: 

  1. Tittel (behøver ikke være endelig)
  2. Stikkord om tematikk, ikke noe langt sammendrag nødvendig
  3. Foredragsholder, firma

Presentasjonene vil få 20 minutter til rådighet inkludert presentasjon, spørsmål og bytte av foredragsholder. Vi anbefaler presentasjon på ca. 10 minutter.

Endelig kan vi møtes fysisk igjen! Seminaret vil arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo. Det vil også streames.

Frist for å sende inn tittel/stikkord: TIRSDAG 19. OKTOBER 2021.

Comments are closed.