Ingvild Bjelland og Hege Kristine Vågen er tildelt Miljøringens studentstipend for våren 2017

Ingvild Bjelland fra NTNU og Hege Kristine Vågen fra Universitetet i Oslo er tildelt vårens studentstipend på 10 000 kr hver!

Invild holder på med mastergrad innen miljøgeologi, og oppgavens foreløpige tittel er Metodeutvikling av «kjemiske fingeravtrykk» med passive prøvetakere knyttet til vannprøvetaking. Hun ønsker å bruke stipendet til en studietur til University of South Bohemian for å få en innføring i metodikk, analyser og beregninger rundt metoden. I tillegg ønsker hun å få til en tur til Umeå for å få opplæring fra Dr. Per-Anders Bergqvist (ExposMeter AB, Umeå) i metoder og prinsipper for passiv prøvetaking, samt feltmetodikk.

Hege Kristine holder også på med mastergrad innen miljøgeologi, og foreløpig tittel på oppgaven er Organic carbon and ecological status in Kaldefjorden, Tromsø: Impacts from aquaculture operations? Hun skal være med på tokt høsten 2017 for å hente opp sedimentkjerner og ønsker å bruke stipendet til datering av sediment og stabile C-isotopanalyser. Masterprosjektet er i samarbeid med et større, multidisiplinært NFR-prosjekt (nr.244572). 

Gratulerer til Invild og Hege Kristine og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere.

Vi fikk inn tilsammen 7 gode søknader i vår. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som også søkte. Vi minner om mulighetene til å søke igjen ved neste anledning som er 1. oktober 2017

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.