IFE er blitt medlem i Miljøringen

Vi ønsker Institutt for energiteknikk IFE velkommen til Miljøringen! Innen Miljøteknologi fokuserer IFE på forskning og utvikling av ny teknologi som reduserer miljøproblemer relatert til energiproduksjon og energibruk. Teknologi for fangst, bruk og lagring av karbondioksid (CO2) er et viktig fokusområde. Kontaktpersonen vår hos IFE er Ingar Johansen. Les mer på deres hjemmeside http://www.ife.no/no/ife/avdelinger/miljoteknologi?set_language=no

 

Comments are closed.