Høring: Miljødirektoratet ønsker innspill fra bransjen

Som det tidligere har vært nevnt på Miljøringen-kurs, har Miljødirektoratet den siste tiden jobbet med forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn. Nye grenseverdier skyldes oppdatert kunnskap om helse- og miljøfarlige stoffer, nye beregningsverktøy og ny metodikk. Nye foreslåtte normverdier og tilstandsklasser ligger nå ute på høring. Høringsfristen er 17.februar 2023. Miljødirektoratet ønsker innspill fra bransjen.

Lenke til høring her: Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

 

Med hilsen
Hannah Hildonen
seniorrådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning
hannah.hildonen@miljodir.no

Comments are closed.