Høring av forslag til Norsk Standard prNS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K126 Komité for Turbiditet i felt.

Standarden angir krav og retningslinjer til den som utfører eller bestiller turbiditetsmålinger for å kartlegge partikkelspredning ved tiltak og virksomheter i marint vann, brakkvann og ferskvann. Standarden omfatter

  • planlegging;
  • innsamling av bakgrunnsinformasjon;
  • bestemmelse av referanseverdier, bakgrunnsverdier og alarmgrenser;
  • krav til målesystem, utstyr og rapportering.

Forslaget kan lastes ned fra og kommenteres på nettstedet http://www.standard.no/standarder-pa-horing/

Eventuelt kan kommentarer sendes per epost til rdu@standard.no,

Høringsfrist er 2016-10-15.

 

Med vennlig hilsen
Rolf Duus
Prosjektleder

Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Mustads vei 1, 0283 Oslo (Lilleaker)

Mobil: 95463093
rdu@standard.no
Info@standard.no
www.standard.no

Comments are closed.