Håkon Skumsrud Børresen er tildelt Miljøringens studentstipend for høsten 2016!

Håkon Skumsrud Børresen, som holder på med mastergrad innen miljøgeologi ved Universitetet i Oslo i, er tildelt høstens studentstipend på 10 000 kr!

Oppgavens tittel er»Geochemical and mineralogical evaluation of mineral–water reactions and leaching potential in a blackshale depot».  Håkon vil undersøke mineralreaksjoner i forvitring av alunskifer, og dermed forsuring og utlekking av tungmetaller til miljøet. Mulige deponeringsalternativer for alunskifer med tanke på kjemiske forhold og hva som kan bidra til svelling eller utvidelse av alunskiferen, vil også bli vurdert.

I forbindelse med masteroppgaven ønsker Håkon å dra på en konferanse for å tilegne seg kunnskap og erfaringer utover det som tilbys ved Universitet i Oslo. Det kan også være interessant å presentere arbeidet for andre, for å få tilbakemeldinger som kan belyse problemet med alunskifer. Håkon vil bruke stipendet på en slik konferanse.

Gratulerer, Håkon og lykke til med arbeidet videre og konferansen! Vi ser fram til å høre mer fra deg.

Vi fikk inn tilsammen 7 gode søknader i høst. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som også søkte. Vi minner om mulighetene til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2017

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.