Embla Vildalen Uleberg og Ingrid Beate Øpstad Fredriksen er tildelt Miljøringens studentstipend for 2020

Embla Vildalen Uleberg (NMBU / Naturforvaltning) tildeles 20 000 NOK. Tittelen på masteroppgaven hennes er Reetablering av ålegress samfunn etter tiltak mot forurensede masser i Horten havn. Embla ønsker å bruke stipendet til å teste ut ulike typer mineralske masser for reetablering av ålegress. Til dette trenger hun bl.a. materiale til trekassene, leie av båt med kran som skal få kassene plassert ut i sjøen og transport frem og tilbake fra Oslo til Horten. 

Ingrid Beate Øpstad Fredriksen (Universitetet i Bergen) tildeles 10 000 NOK. Tittelen på masteroppgaven hennes er Bruk av reseptorbaserte bioassay til undersøkelse av legemiddelrester i avløpsvann og sedimenter fra Byfjorden i Bergen. Ingrid Beate ønsker økonomisk støtte til feltarbeidet og til å delta på konferansen «Pollutant Responses in Marine Organisms» (PRIMO 21) i Gøteborg i Sverige i mai 2021. 

Styret i Miljøringen har vurdert  vinnersøknadene som spesielt relevante og med et spennende fokus. Begge har en god begrunnelse for hvordan den økonomiske støtten kan bidra til et godt resultat på oppgaven. 

Gratulerer til Embla og Ingrid Beate og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere, sannsynligvis på et av våre temamøter.

Vi fikk inn tilsammen 9 gode søknader for 2020.  Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som også søkte. Vi minner om mulighetene til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2021.

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.