Nyvalgt styre i Miljøringen!

6. mars 2019 ble det avholdt Årsmøte i Miljøringen. Det nyvalgte styret består av styreleder Morten Jartun (NIVA) og styremedlemmene Paul Cappelen (NGI), Camilla Østerlie Borgersen (Trondheim kommune), Silje Røisland (Multiconsult), Kristin Kaasa (NRC Norge) og Randi Warland Kortegaard (Norsk Gjenvinning m3). Styret og valgkomiteen er nærmere presentert her.

Du kan lese mer om årsmøtet og saker som ble gjennomgått i årsmøtereferatet, årsberetning for 2018 og Miljøringens handlingsplan for 2019.

Comments are closed.