Betongforskriften på høring

Et nytt kapittel i avfallsforskriften om betong- og teglavfall sendes nå på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018.

Les mer på http://www.miljokommune.no/Nyheter/Horing-om-avfallsforskrift/

 

Comments are closed.