Amalie Ask fra UiS og Abdul Jabbar fra NMBU er tildelt årets studentstipend

Amalie Ask fra Universitetet i Stavanger og Abdul Jabbar fra NMBU er tildelt årets studentstipend på henholdsvis 20 000 kr og 10 000 kr!

Amalie Ask holder på med mastergrad innen biologisk kjemi på UiS, og oppgavens tittel er Assessing the uptake, accumulation and effects of microplastics on Arctic benthic organisms. Formålet med studiet er å undersøke forekomst av mikroplast i sedimenter fra Svalbard og å utføre eksponeringseksperimenter med sedimentlevende amfipoder innhentet i Kongsfjorden. Disse vil deretter eksponeres for forskjellige konsentrasjoner av mikroplast i henhold til nåværende og fremtidige relevante nivåer. Amalie søker om midler til å reise til Ny-Ålesund, Svalbard for å undersøke effekten av marin mikroplast på sedimentlevende dyr og forhåpentligvis kunne bidra til å minske kunnskapshullet rundt marin plast generelt og marin plast i Arktis spesielt. 

Abdul Jabbar holder på med mastergrad ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU, og tittel på oppgaven er Utredning av miljøeffekter ved bruk av kalium og natriumformiat for å sikre vinterdrift i Oslo. Formålet med oppgaven er å vurdere mulige miljøeffekter i vann og jord ved bruk av kalium og natrium- formiater på sykkelfelt og utvalgte kommunale veier rundt Østensjøvannet. Det er påvist at vanlig salt (NaCl) kan ha negative miljøkonsekvenser på overflatevann og vegetasjon. Dessuten skal han finne ut hvordan kalium og natrium- formiater kan ha påvirkning på miljøet, overflatevann, jordkjemi, planter og økosystemer i området. Oppgaven er initiert av Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Abdul søker om midler til å kunne reise på aktuelle seminarer, deriblant presentere resultatene sine. 

Gratulerer til Amalie og Abdul og lykke til med arbeidet videre! Vi ser fram til å høre mer fra dere.

Vi fikk inn tilsammen 7 gode søknader for 2018. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som også søkte. Vi minner om mulighetene til å søke igjen ved neste anledning som er 1. mai 2019.

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.