Jørgen Engebretsen er tildelt vårens studentstipend på 10 000 kr

Jørgen Engebretsen, som holder på med en 2-årig master i geologi ved NTNU innen fagområdene hydrogeologi og miljøgeologi, er tildelt vårens studentstipend på 10 000 kr!

Masteroppgaven omhandler tiltak for rensing av forurenset avrenning fra Killingdal gruvers nedlagte oppredningsverk ved Ilsvika i Trondheim. Han ønsker å bruke pengene til å oppsøke steder hvor det har blitt gjort utbedringer for å rense avrenning fra sulfidmalmgruver.

Gratulerer, Jørgen! Vi gleder oss til å høre mer fra deg.

Vi fikk inn tilsammen 7 gode søknader i høst. Tusen takk og lykke til med masteroppgaven til dere andre som søkte også.

Les mer i statuttene for Miljøringens studentstipend.

Comments are closed.