Siste frist! Hvem skal få Miljøringenprisen 2015?

Kjære medlemmer! Vi ønsker alle et riktig godt nyttår! Vi starter året som vi pleier ved å be dere om forslag til kandidater til MILJØRINGENPRISEN for dette året! 

Miljøringen ønsker å belønne personer som gjennom sin aktivitet har satt  fokus på fagfeltet forurenset grunn og sedimenter på en positiv måte. Dette gjør vi ved å tildele Miljøringenprisen på 25 000 kr. Dersom en verdig kandidat blir funnet – og det er vi sikre på at det blir –  vil prisen deles ut på temamøtet i juni 2015.   

Ni personer har fått prisen tidligere: Tor Løken i 2005, Erle Grieg Astrup i 2006, Gijs Breedveld i 2009, Per Oskar Mengshoel i 2010, Rolf Tore Ottesen i 2011, Hans Jørund Hansen og Harald Solberg i 2012, Torgeir Bakke i 2013 og Ola Bruskeland i 2014. 

Informasjon om tildelingskriterier finner du her

Med dette ønsker styret i Miljøringen at DU kommer med forslag om hvem du synes fortjener Miljøringenprisen for 2015. Send en kort begrunnelse til post@miljoringen.no  innen 31. januar 2015.

Comments are closed.