15. oktober er fristen for å søke midler til oppydningstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Til info. 

http://miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/August-2016/Midler-til-oppryddingstiltak-i-forurenset-grunn-og-sjobunn/

Med hilsen
Kine Martinsen
seniorrådgiver, seksjon for avfall og grunnforurensning

Miljødirektoratet

www.miljødirektoratet.nowww.miljøstatus.no

 

 

Comments are closed.